Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metodika terapie prostřednictvím panenek

16. 8. 2013

 Metodika  terapie prostřednictvím panenek (TPP) jako aktivizační doplňkové metody k felinoterapii (FT-AAA)

 

 

 

Úvod

Metodika terapie prostřednictvím panenek (TPP) byla zpracována Nezávislým chovatelským klubem jako doplňková aktivizační metoda k již praktikované felinoterapii (FT), jejímž je NCHK zakladatelem. Felinoterapie je definována jako  využití koček v návštěvní službě, aktivizační metodě, která je součástí ucelené rehabilitace za podpory a přítomnosti zvířat,tzv. zooterapie.

 

Klíčová slova

Felinoterapie – terapie prostřednictvím panenek – klient - senior – demence – mentální postižení – kvalita života – komunikace – cílové zařízení – dobrovolník – Nezávislý chovatelský klub

 

 

 

 

Cíle metody 

Zkvalitnění života seniorů včetně těch s různým typem postižení a mentálně postižených klientů různých věkových kategorií.

 

Historie

Pilotní studie  zaměřená na využití panenek u lidí s demencí byla uveřejněna v Oxford Journals Medicine Age and Ageing, ročník 35, číslo 4, strany 441- 444 v červenci 2006. Jejími autory jsou Lorna Mackenzie, Ian Andrew James, Rachel Morse, Elizabeta Mukaetova-Ladinska a F. Katharina Reichelt. I když studie měla své metodické slabosti, její výsledky byly celkově hodnoceny jako pozitivní. Přesto, že se mezi residenty dvou zařízení pro seniory objevily určité problémy pramenící z hádek o vlastnictví panenek, převážilo kvalitativní zlepšení kvality života většiny klientů vlastnících panenky. Klienti byli aktivnější, vykazovali vyšší úroveň v interakcích s personálem zařízení a ostatními klienty, jevili se jako šťastnější, méně neklidní a ochotnější k aktivitám týkajícím se osobní péče. U jednoho klienta ze sledované skupiny došlo naopak k celkovému zklidnění a utlumení nežádoucího chování, kterým bylo otrhávání tapet. Dále bylo uváděno zlepšení řečových schopností, menší puzení k neustálému „cestování“.   

V zahraničí se pro tuto aktivitu využívá název The Doll Therapy a užívá se zejména u lidí trpících Alzheimerovou demencí.

V České republice je terapie prostřednictvím panenek využívána v některých zařízeních sociální péče, například v DD Bystřany či v Domově u Fontány. K datu zpracování této metodiky není příliš rozšířená.

 

Historie využití terapie prostřednictvím panenek v NCHK

NCHK používá terapii prostřednictvím panenek jako aktivizační doplňkovou metodu k FT od roku 2011. V tomto roce byly darovány  panenky prvním klientkám v Domě seniorů v Mladé Boleslavi, aby jim připomínaly jejich dětství a byly jim společnicemi ve chvílích, kdy si přejí být samotné. Jednalo se o panenky starší, darované či zakoupené ve výprodejích. Panenky byly vyprány a umyty a pokud to bylo třeba, též opraveny. Dostaly nově ušité oblečení. Tyto počátky lze označit jako pasivní formu aktivizace a nebyly nijak systematicky monitorovány i když z výpovědí klientek víme, že jim panenky působily a působí radost.

  Na podzim roku 2011 se v Domě seniorů  uskutečnila první výstava panenek určená klientům. I zde se však jednalo  spíše o estetický zážitek a pasivní  formu.

   K prvnímu, již aktivní využití panenek, došlo v prosinci 2012 na Vánočním setkání s panenkami. Klientky a jeden klient měly možnost půjčit si vystavené panenky, potěšit se s nimi. Mohly si o panenkách povídat, vzpomínat na vlastní hračky z dětství. Porovnávat oblečení panenek. Bylo pozorováno, že se zlepšila vzájemná komunikace mezi klientkami a že jim přítomnost panenek přináší radost. Při tomto setkání převládaly starožitné, celuloidové panenky. Tyto panenky se však v dlouhodobé perspektivě jevily jako nevhodné díky své křehkosti a hořlavosti. S ohledem na bezpečnost klientek a historickou hodnotu panenek bylo nutné začlenit do TPP panenky gumové či vinylové, případně kombinované textilními tělíčky. Tyto panenky lze také snadno udržovat v čistotě, případně dezinfikovat.

  Od května 2013 se díky oblíbenosti panenek začaly panenky pravidelně objevovat při běžných návštěvách s kočkami v rámci FT nejprve v Domě seniorů a později též ve stacionáři Jistoty domova a Centra 83. Při běžných návštěvách v rámci FT se zpravidla jedná o návštěvy dobrovolnického týmu u jednoho či dvou klientů, při začlenění panenek však bylo možné zapojení i dalších klientů. Bylo možné je aktivizovat a zahrnout do širší komunikace. Jednu z ležících klientek se podařilo zapůjčením panenky aktivizovat až na 20 minut, zatímco bez panenky byla tato klientka  pasivní a většinu návštěvy s kočkou u své spolubydlící prospala.

 U klientky s Alzheimerovou demencí byla zaznamenána aktivizace, oživení staropaměti. Klientka panence zpívala lidové písničky z doby svého dětství a mládí, vyprávěla jí říkanky. Celkově působila šťastným dojem, i když novopaměť je onemocněním postižená. Kromě aktivizace dochází při setkáních s panenkami též k procvičování jemné motoriky při oblékání a svlékání panenek.

Klientkám s mentálním postižením v Centru 83 přinášejí panenky radost, snaží se je oblékat, procvičují jemnou motoriku. Je stimulována emocionální inteligence, která je u většiny navštěvovaných klientů dobře rozvinutá a napomáhá jim v kvalitní komunikaci v běžném životě.

 

Porovnání efektu felinoterapie (FT) a terapie   prostřednictvím panenek  (TPP)

  Porovnáme-li efekt FT a TPP pak jsou si v mnohém podobné: panenka i kočka tvoří zpravidla komunikační most mezi klientem a dobrovolníkem, případně personálem. Slouží jako spouštěče komunikace, vzbuzují libé pocity, evokují vzpomínky na vlastní dětství a mládí a zkušenosti se zvířaty obecně či s hračkami. U obou aktivizačních činností lze procvičovat jemnou motoriku, stimulovat emoční inteligenci, při obou aktivitách dochází k zažívání libých pocitů. Při TPP byl však zaznamenán další fenomén – větší hloubka stimulace staropaměti u klientů s demencí a stimulace řečových center mozku. Výhodou využití TPP jako doplňkové metody je aktivizace klientů i v období, kde se kočky nemohou účastnit pravidelných návštěv FT (např. příliš vysoké letní teploty či příliš velký mráz v zimním období, náhlé onemocnění kočky).

 

Panenky využívané v TPP

Pro TPP používáme panenky nové i starší. Některé z těchto panenek jsou vlastnictvím dobrovolníků či přímo NCHK a je možné je klientkám pouze zapůjčit na časově omezenou dobu, neboť slouží k aktivizaci klientů i v dalších zařízeních. Jiné panenky určené k tomuto účelu jsou darovány a je na rozhodnutí klientů, zdali se je ponechají natrvalo, věnují některému ze svých příbuzných či známých, či zdali je po určité době opět vrátí.

 Preferovány jsou panenky lehce udržovatelné v čistotě, tedy  gumové či vinylové, velmi oblíbené jsou panenky s textilními tělíčky vyplněnými mikrovláknem či dutým vláknem. Naopak se zcela vyhýbáme panenkám s mechanickým funkcemi ( s výjimkou plakátka či panenek, které např. po stisku spínače mrkají). Chodící , případně starožitné celuloidové panenky s sebou bereme na návštěvy pouze jako určitou zvláštnost, ale kvůli  možnosti jejich poškození či zranění klientů je klientům kromě konkrétní návštěvy nepůjčujeme.

Oblíbenější jsou panenky s vlásky našitými po celé hlavě, které lze česat, případně mýt. Preferujeme kvalitní panenky osvědčených výrobců z tuzemska i zahraničí, kteří garantují nezávadnost použitých materiálů. Je možné použít i panenky vlastní výroby z nezávadných materiálů (např. textilní či zhotovené z příze vyplněné vatelínem či dutým vláknem).

Mezi klientkami jsou velmi oblíbené panenky Baby so real, které mají vinylové končetiny a hlavu, vlásky našité po celé hlavě a textilní tělíčko vyplněné dutým vláknem. Panenky jsou přibližně 40 cm vysoké. Jejich obličej je výrazový, panenky vyjadřují zájem, usmívají se, jsou  podobné batolatům. Končetiny jsou detailně propracované, s naznačenými cévami a žílami, nehty budí dojem opravdovosti. Výhodou je i jejich cenová dostupnost, pokud pořizujeme panenky nové.

Jsou však oblíbené i starší panenky  německé, české či ruské produkce (Hamiro, Ari, Schildkröt, ruské panenky nebývají značené). Nevýhodou starších ruských panenek bývá jejich náchylnost k poškození mrkacího mechanismu. Panenky s textilním tělíčkem před používáním vypereme v automatické pračce za přidání dezinfekčního prostředku (např. Sanitol na praní), gumové či vinylové panenky tímto prostředkem umyjeme a následně opláchneme. Vlásky stačí umýt běžným prostředkem na nádobí, důkladně opláchnout a namočit na  na 2- 5 minut  do avivážního prostředku a poté opět důkladně opláchnout. K rozčesání jsou vhodné jemné kartáče a na konečnou úpravu hřeben.

Velikost panenky výrazně ovlivňuje její možnost využití, optimální se jeví výška v rozmezí 35 – 50 cm. Důležitá je i hmotnost panenky, která nesmí být přiliš velká.

 

Oblečení panenek

  Oblečení panenek je většinou zhotoveno z bavlněných materiálů nebo háčkované či pletené z běžných pletacích přízí. Přednost se dává přízím bavlněným či akrylovým určeným zejména pro děti. Oblečky jsou zhotoveny tak, aby byly líbivé, barevně ladily a přitom byly snadno udržovatelné a nemohlo díky nim dojít ke zranění klientů. Jsou zároveň zhotoveny tak, aby vydržely častou manipulaci a daly se oblékat bez nadměrné námahy.  S ohledem na procvičování jemné motoriky volíme různé druhy zapínání – suché zipy, stuhy, knoflíky různých velikostí. Doplňky (botičky, ponožtičky, bačkůrky, kloboučky, čepičky) volíme z podobných materiálů. Oblečky uchováváme v kufříčcích či v plastových nebo proutěných úložních boxech.

 

Doba a místo návštěv

  Návštěvy probíhají podle dohodnutého schématu s kontaktní osobou daného zařízení  většinou jednou týdně v každém zařízení s výjimkou dovolených nebo prázdninového provozu. TPP je prováděna buď souběžně s FT nebo samostatně, podle potřeby a to většinou v dopoledních hodinách mezi 9. 30 a 11. 30 či v odpoledních hodinách mezi 14 – 17 hodinou po dobu maximálně 1,5 hodiny.

 

Individuální aktivizace

Pokud se jedná o běžná setkání s četností jednou týdně, pracujeme s jedním či dvěma klienty. Podporujeme zájem o panenky, snažíme se nenásilnou formou podpořit komunikaci, vhodně volenými otázkami  evokovat vzpomínky na dětství klientů či dětství jejich dětí a jejich oblíbené hračky. Některé starší panenky mohou pocházet z doby, kdy byly děti klientů malé. Také vybíráme panenkám vhodná jména. U klientů s Alzheimerovou demencí se může stát, že se panenka v průběhu návštěvy jmenuje pokaždé jinak či že se naopak panenky jmenují všechny stejně.

Po této počáteční fázi, kdy často nechybí moment překvapení, protože s sebou přineseme panenku, kterou dříve klienti neviděli či nové oblečky, dochází většinou ke zkoumání oblečků a procvičování jemné motoriky při oblékání a svlékání panenek. Snažíme se též o sladění barev a materiálů i podle příležitosti, pro kterou panenku oblékáme. Tím též dochází ke stimulaci estetického cítění. Někteří klienti i ve velmi pokročilém stupni demence, který jinak celodenně vyžaduje přítomnost pečující osoby, mají dobře rozvinutou jemnou motoriku a estetické cítění. Naproti tomu klienti s mentálním postižením mívají s jemnou motorikou  problémy. Snažíme se  je povzbudit , aby zvolenou činnost – oblékání panenky- zvládli sami, pouze pokud u nich dochází k velké frustraci, nenásilně pomůžeme.

Po oblečení panenek následují doprovodné aktivity, jako je čtení pohádek, básniček, zpívání písniček či recitace říkadel. Vždy záleží na vůli klienta  a jeho spontánním přání. Na závěr setkání je možné některé panenky zapůjčit až do příštího setkání.

 

Skupinová aktivizace

  Skupinová setkáních v různých zařízeních se mohou konat podle potřeby jednou týdně či jednou měsíčně. Přínosné je i pozvání zajímavého hosta, například sběratele panenek. Přinášíme i specializovanou literaturu týkající se sběratelství hraček, časopisy o panenkách, případně katalogy různých výrobců hraček. To vše může ještě umocnit komunikaci a interakci mezi klienty, hosty a personálem.  Po dohodě s kontaktní osobou daného zařízení je možné i podávání malého občerstvení – např. čaje a zákusků, což ještě umocní společenskou atmosféru takových setkání. Klientky si opět mohou panenky oblékat, vyměňovat si oblečení, vyprávět o svých zkušenostech s hračkami, ptát se hosta na vše, co je zajímá, vyprávět o svých rodinách, hovořit o zajímavých hračkách v časopisech, případně si i vyměňovat nápady na zhotovení oblečků či vzory na háčkování a pletení. Záleží na skladbě  klientů, kteří se setkání účastní, jejich kondici a zájmech. Je možné i začlenění sezónních zvyků a činností, např. o Vánocích spojení s vánočními tradičními zvyky jako je pouštění skořápek ořechů, lití vosku či rozkrajování jablíček – zde záleží na fantazii pořadatelů a potřebách daného zařízení.

Na závěr setkání darujeme klientkám panenky, které jsme získali jako sponzorské dary. Panenky jsou vždy umyté či vyprané, opravené, je-li to třeba a oblečené. Je na klientkách, jak s nimi naloží. Mohou si je ponechat či je mohou darovat svým blízkým.

Protože TPP je doplňkovou součástí FT a NCHK je chovatelským subjektem, který též pořádá dvakrát ročně výstavy koček, mají klientky možnost vystavit své panenky na této výstavě mezi dalšími vystavenými panenkami a získat ocenění od návštěvníků. Tato aktivita zároveň slouží i propagaci TPP a FT mezi veřejností.

 

Smlouvy s cílovými zařízeními a způsob financování

Protože TPP je doplňkovou součástí FT, jsou s cílovými zařízeními jsou uzavřeny písemné smlouvy o poskytování FT a FPP vymezující práva a povinnosti obou zúčastněných stran, požadavky, které musejí dobrovolníci pro danou aktivitu splňovat,  dobu , místo a způsob návštěv , stanovení kontaktních osob u obou partnerů uvedených ve smlouvě , pořizování,  využívání a publikování dokumentace a výsledů této metody, způsoby supervize, řešení stížností a zjednání jejich nápravy a dále případné doplňující údaje v závislosti na požadavcích obou stran , jejich interních předpisech a platných zákonech České republiky 

 

Způsob financování

FT a FPP je dobrovolnickou činností, je tedy financována ze soukromých prostředků dobrovolníků, příspěvků klubu a sponzorských darů fyzických či právnických osob. Nejedná se o činnost výdělečnou.

 

Dobrovolníci pro TPP

Zákony v České republice nespecifikují  podmínky, za nichž je dobrovolníku  povoleno vykonávat návštěvní službu v oblasti felinoterapie a její doplňkovou aktivitu -terapii prostřednictvím panenek jako aktivizační metodu. Protože je v zásadě možné, aby ji vykonával kdokoliv, omezuje se tato metodika na požadavky, jimž musí vyhovět dobrovolník pracující v oblasti TP a TPP, jejíž kvalita je garantována NCHK.

 

 Definice pojmu dobrovolník NCHK 

Jedná se o dobrovolníka sdruženého v NCHK. Nemusí se jednat o dobrovolníky pracující v oblasti felinoterapie, musí však být členy NCHK. Podmínkou je však účast na vstupním školení o dané problematice (FT a FPP) v NCHK a účast na seminářích a workshopech pořádaných NCHK a organizacemi s podobným zaměřením alespoň jednou ročně. Je též nutný počáteční zácvik, pokud takoví dobrovolníci pracují nadále samostatně a to v rozmezí minimálně 5-ti hodin. Předpokládá se i další sebevzdělávání v dané oblasti a pravidelné provádění dobrovolnické činnosti ve zvolené oblasti pod záštitou NCHK.

Vyžaduje se :

  • u nezletilých písemný souhlas rodičů. Nezletilí dobrovolníci se vždy účastní FT či TPP  pod dohledem zkušeného zletilého dobrovolníka.
  • u zletilých bezúhonnost a výpis z trestního rejstříku, pokud jej vyžaduje cílové zařízení
  • lékařské potvrzení o způsobilosti vykonávat FT či FPP, pokud jej vyžaduje cílové zařízení
  • zletilí dobrovolníci se účastní prvních návštěv pod dohledem zkušeného zletilého dobrovolníka, později již mohou pracovat samostatně.

 

 

 

 

Práva dobrovolníka

                  -     práva daná ústavou ČR

-        odmítnout účast na FT či FPP bez objasňování důvodů . Toto odmítnutí však musí sdělit koordinátorovi NCHK či cílového zařízení ještě před schválením plánu akcí na další období

-        odmítnout účast na FT či FPP ze zdravotních, veterinárních či vážných osobních důvodů. Toto odmítnutí by mělo být sděleno koordinátorovi cílového zařízení nebo NCHK před započetím plánované aktivity

-        odmítnout vykonávání dohledu nad novým dobrovolníkem při společné FT či FPP. Vždy s dostatečným časovým předstihem

-        být přítomen Zkoušek pro FT, pokud je vykonávána společně s TPP v týmu, kam dobrovolník náleží  

 

 

     Povinnosti dobrovolníka

-          účast na školeních, seminářích workshopech a setkáních věnovaných FT, FPP či zoorehabiliaci pořádaných NCHK a dalšími organizacemi s podobným zaměřením

-        vyhotovení zápisu po každé FT či FPP a společné zhodnocení práce na nejbližším setkání návštěvních týmů

-        dobrovolnickou činnost vykonávat svědomitě a v případě, že se jí nemůže z vážných důvodů zúčastnit, oznámit tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem koordinátorovi NCHK nebo daného zařízení

-        Provádět FT či FPP v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice

-        Zajistit si  pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu v cílovém zařízení

 

 

 

 

 

 

Metodiku zpracoval: Nezávislý chovatelský klub, Daniela Hypšová, Havlíčkova 590/5, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 722 724 797, IČO 67 67 72 l5, e-mail:nchk@centrum.cz, www.nchk.estranky.cz

 

V Mladé Boleslavi dne 8. 8. 2013

 

Použitá literatura

A pilot study on the use of dolls for people with dementia – Mackenzie, L., James I. A., Morse, R., Mukaetova-Ladinska, E., Reichelt, F. K., Oxford Journals Medicine Age and Ageing, Volume 35, Issue 4, Pp. 441- 444, July 2006

Demence a poruchy paměti – Hrdlička M., Hrdličková D., Grada Publishing 1999, ISBN 80-7169-797-4

Emoční inteligence dítěte a její rozvoj – Shapiro L. E, Portál 1998, ISBN

Gerontopsychiatrie – Lužná, J., Triton 2012, ISBN 978-80-7387-573-2

Komunikace s lidmi s postižením – Slowik, J. Portál 2010, Vydání první, ISBN 978-80-7367-691-9

Mentální retardace, Švarcová, I., Portál 2001, Vydání první, ISBN 80-7178-506-7